Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Học thuật

Để học tốt Hình Học 10, phần dưới giải các bài tập sách giáo khoa Toán 10 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Toán Hình Học 10. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

I. Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

1. Định nghĩa

Cho hai vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 đều khác vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
. Tích vô hướng của
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
là một số, kí hiệu là
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
. được xác định bởi công thức sau:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
bằng vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 ta quy ước:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Chú ý

+) Với
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
khác vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 ta có:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

+) Khi
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
tích vô hướng
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
được kí hiệu là
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
và số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Ta có:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

2. Các tính chất của tích vô hướng

Người ta chứng minh được các tính chất sau đây của tích vô hướng:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Nhận xét. Từ các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ ta suy ra:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Trên mặt phẳng tọa độ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
, cho hai vectơ:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Khi đó tích vô hướng
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Nhận xét. Hai vectơ:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

đều khác vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 vuông góc với nhau khi và chỉ khi: a1b1 + a2b2 = 0.

4. Ứng dụng

a) Độ dài của vectơ

Độ dài của vectơ
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 = (a1, a2), được tính theo công thức:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

b) Góc giữa hai vectơ

Từ định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ ta suy ra nếu
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 = (a1, a2) và
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 = (b1, b2) đều khác
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 thì ta có:

Xem thêm:  Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản - Toán 11


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

c) Khoảng cách giữa hai điểm

Khoảng cách giữa hai điểm A(xA; yA) và B(xB; yB) được tính theo công thức:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

II. Giải Bài Tập SGK

Bài 1 (trang 45 SGK Hình học 10):

Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Lời giải:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Bài 2 (trang 45 SGK Hình học 10):

Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA = a, OB = b. Tính tích vô hướng
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 trong hai trường hợp:

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB;

b) Điểm O nằm trong đoạn AB.

Lời giải:

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB :


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Bài 3 (trang 45 SGK Hình học 10):

Cho nửa hình tròn tâm O có đường kính AB=2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tại I.

a) Chứng minh
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

b) Hãy dùng kết quả câu a) để tính
Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10
 theo R.

Lời giải:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Bài 4 (trang 45 SGK Hình học 10):

Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; 3), B(4; 2).

a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB;

b) Tính chu vi tam giác OAB.

c) Chứng tỏ OA vuông góc với AB và từ đó tính diện tích tam giác OAB.

Lời giải:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Bài 5 (trang 46 SGK Hình học 10):

Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ a→ và b→ trong các trường hợp sau:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Lời giải:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Bài 6 (trang 46 SGK Hình học 10):

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm: A(7; -3), B(8; 4), C(1; 5), D(0; –2). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông.

Xem thêm:  Khái Niệm Về Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau - Toán 11

Lời giải:


Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10

Trên đây là nội dung liên quan đến Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ – Toán 10 được babykleren.info đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Recent Post