Khái quát là gì

Hỏi Đáp
Mục lục bài viết:
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
Khái quát là gì
Khái quát là gì
Khái quát là gì

khái quátKhái quát là gì

- I đg. Thâu tóm những cái có tính chất chung cho một loạt sự vật, hiện tượng. Bản báo cáo đã khái quát được tình hình.

Bạn đang xem: Khái quát là gì

- II t. Có tính chất chung cho một loạt sự vật, hiện tượng. Cách nhìn .

Xem thêm: Địa Chỉ Bán Chó Bull Pháp Bò Sữa, Trại Nhân Giống Chó Bull Pháp Thuần Chủng


một hình thái vận động của tư duy khoa học thực hiện việc trừu tượng hoá, loại bỏ những mặt, những thuộc tính và những đặc điểm riêng lẻ của một loại sự vật, hiện tượng, quá trình đang nghiên cứu, rút ra những đặc trưng chung, bản chất chủ yếu của chúng và phản ánh những đặc trưng chung ấy bằng một khái niệm, một phán đoán khoa học hoặc một quy luật. Đó là quá trình đi từ cái cụ thể, cảm tính đơn giản nhất đến cái lí tính, cái chung, từ một tri thức ít chung hơn đến một tri thức chung hơn. Nhờ đó, con người có thể nhận thức hiện thực ngày càng sâu sắc và chính xác hơn. Chủ nghĩa duy tâm đã tách rời khái niệm ra khỏi hiện thực và coi khái niệm là cái có trước mọi kinh nghiệm, không phụ thuộc vào kinh nghiệm của con người. Trái lại, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng mọi KQ khoa học phải xuất phát từ sự vật khách quan, từ hiện tượng cần nghiên cứu, phải dựa trên những tài liệu do nhận thức cảm tính mang lại để rút ra những đặc trưng chung và chủ yếu của các sự vật và hiện tượng đó.

Xem thêm: lịch âm 2020


ht&đg. Trình bày những điểm có tính chất chung cho môt loạt sự vật, hiện tượng. Bản báo cáo đã khái quát được tình hình.
Khái quát là gì

Khái quát là gì

Khái quát là gì

khái quát

khái quát verb
to generalizesummaryđiều kiện kiên quyết có tính khái quátbroad economic prerequisiteskhái quát về khách hàngcustomer profilenhìn khái quátin grosstổng số tiền bồi thường tổn thất khái quátgeneral damages

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Recent Post