Insensitive là gì

Hỏi Đáp
Mục lục bài viết:
Tôi đã thờ ơvô cảm với họ, nên hơn ai hết tôi hiểu tại sao người ta cũng thờ ơ và vô cảm với tôi”.

Bạn đang xem: Insensitive là gì


Over the long term, such things as casual commandment keeping, apathy, or even weariness may set in and make us insensitive to even the most remarkable signs and miracles of the gospel.
Trong thời gian dài, những điều như tuân giữ các lệnh truyền một cách thất thường, thờ ơ, hoặc thậm chí sự mệt mỏi đương nhiên có thể bắt đầu và làm cho chúng ta không nhạy cảm với những dấu hiệu và phép lạ đáng kể nhất của phúc âm.
It can, in time, come to be marked “as with a branding iron,” becoming like seared flesh covered over with scar tissue —insensitive and unresponsive.
And she is down the hall enduring infertility treatments, which is why this all does seem a bit insensitive on your part, if I may be so blunt.
Và cô ấy đang ở cuối sảnh chịu đựng việc chữa trị, và đó là lý do mà chuyện này làm cho ông có vẻ vô tâm, theo ý lỗ mãng.
Giving counsel in a tactless, insensitive way can be as damaging as attacking someone with a weapon.
Cho lời khuyên bảo một cách thiếu tế nhị, lạnh lùng có thể nguy hại như việc tấn công người khác bằng vũ khí.
First, although they"re not generally insensitive to other people"s emotions, they are insensitive to signs that other people are in distress.
Thứ nhất, dù họ không cảm trước cảm xúc của người khác, họ lại vô cảm trước những đau khổ của người xung quanh.
In the face of a cold, external climate insensitive to their disabilities, she discovered a more friendly internal atmosphere open to relationships empowering life.
Trước cái lạnh, khí hậu bên ngoài không nhạy cảm với khuyết tật của họ, cô phát hiện ra một bầu không khí bên trong thân thiện hơn mở ra cho các mối quan hệ tôn vinh cuộc sống.
It is not a sign of a weak marriage for you to express what you want or need, nor is it evidence of an insensitive mate.
Nói lên ước muốn hay nhu cầu của mình không có nghĩa là hôn nhân của bạn lỏng lẻo, hay người hôn phối của bạn vô tâm.

Xem thêm: Phòng 16M2 Dùng Điều Hòa Công Suất Bao Nhiêu Btu? Phòng 15M2 Lắp Điều Hòa Bao Nhiêu Ngựa


For example, in a marriage, it is readiness to yield, rather than being demanding and insensitive to the rights and feelings of others, that results in peace, harmony, and happiness.
Trong hôn nhân chẳng hạn, gia đình sẽ được đầm ấm, hòa thuận và hạnh phúc nếu sẵn sàng nhường nhịn lẫn nhau, thay vì cứ đòi hỏi và không màng đến quyền lợi và cảm xúc của người khác.
President Faust’s voice then filled with emotion as he continued: “I was so insensitive ... I sat there and let my beloved grandmother refill the kitchen wood box.
Lúc bấy giờ giọng của Chủ Tịch Faust đầy xúc động khi ông nói tiếp: “Tôi đã rất vô tình ... tôi ngồi đó và để cho bà nội yêu quý của tôi đi chất củi vào thùng.
Caroline was devastated, and disgusted by the insensitivity of her son, who hosted a grand dinner while the gale was blowing.
Caroline suy sụp, và phẫn nộ với sự thản nhiên của con trai bà, ông ta tổ chức một buổi ăn tối thịnh soạn vào lúc gió bão thổi mạnh.
Even when what we say is true, however, it is likely to do more harm than good if it is said in a cruel, proud, or insensitive manner.
Tuy nhiên, ngay dù chúng ta nói đúng, rất có thể hiệu quả sẽ có hại hơn là có lợi nếu chúng ta nói với giọng hằn học, kiêu ngạo hoặc chai đá.
But doctors in other Indian states sent letters of support for the peers in Rajasthan condemning the " insensitive and callous attitude " of the state government .
Thế nhưng giới bác sĩ ở các bang khác của Ấn Độ cũng gởi thư ủng hộ đồng nghiệp ở Rajasthan bằng cách kết tội chính quyền bang là " có thái độ vô cảm và nhẫn tâm " .
Pogo Bitrus, another Chibok community leader, described the detention as "unfortunate" and "insensitive", and said he hoped Mrs Jonathan would soon "realize her mistake".
Pogo Bitrus, một Chibok lãnh đạo cộng đồng, mô tả việc giam giữ là "không may" và "nhạy cảm, và nói ông hy vọng Bà Jonathan sẽ sớm "nhận ra lỗi lầm".
In declaring new scripture and continuing revelation, we pray we will never be arrogant or insensitive.

Xem thêm: Chia Sẻ Về Loài Chó Phú Quốc Đẹp Nhất, Chó Phú Quốc Đen Hay Trắng


Trong việc tuyên bố về thánh thư mới và sự mặc khải tiếp tục, chúng ta cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ kiêu ngạo và vô tình.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Recent Post