Bộ luật tố tụng dân sự tiếng anh là gì

Hỏi Đáp
Mục lục bài viết:
Hiến pháp được theo sau bởi Luật hình sự (1906), Luật tố tụng hình sự, Luật thương mại và nghĩa vụ và Luật quản lý luật sư (1910).

Bạn đang xem: Bộ luật tố tụng dân sự tiếng anh là gì


The constitution was followed by Penal Law (1906), Penal Procedure Law, Commerce and Obligations Law and the Lawyer"s Management Law (1910).
Cô cũng từng là giảng sentory.vnên cao cấp chuyên ngành Luật Hiến pháp, các thủ tục tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và Luật quản lý hành chính tại Đại học Católica de Brasília từ năm 2002 đến 2015.
She was also a senior lecturer in Constitutional Law, Cisentory.vnl Procedure and Administrative Law at the Universidade Católica de Brasília between 2002 and 2015.
Sau một chuyển động của Bell của dân luật sư để cứu hộ Mauffray trong trường hợp dân sự, tố tụng được giữ lại một lần nữa chờ cuộc hẹn của một thẩm phán để nghe điều đó recusal chuyển động.
Following a motion by Bell"s cisentory.vnl attorney to recuse Mauffray in the cisentory.vnl case, proceedings were put on hold again pending appointment of a judge to hear that recusal motion.
Bất chấp những phản ứng tiêu cực từ cả các cơ quan tư pháp và công chúng, chính phủ vừa tuyên thệ nhậm chức bí mật thông qua Pháp lệnh sửa đổi Bộ luật Hình sự và hình sự tố tụng trong đêm ngày 31 tháng 1.
Despite the negative reactions from both the judicial institutions and the public, the newly sworn-in government secretly approved an ordinance modifying the Penal Code and Penal Procedure Code during the night of 31 January.
Tuy nhiên, các tỉnh không được phép lập pháp trên các lĩnh vực luật hình sự, luật tố tụng hình sự, các quyền dân sự và các nghĩa vụ, lực lượng vũ trang, ngân sách quốc gia và các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia như quan hệ đối ngoại.
However, prosentory.vnnces were not permitted to legislate in the areas of criminal law, criminal procedure laws, cisentory.vnl rights and obligations, the armed forces, the national budget or matters concerning national interests, such as foreign relations.
Các nhà tài trợ và đối tác thương mại của sentory.vnệt Nam cần thúc đẩy chính quyền sentory.vnệt Nam sửa đổi bộ luật hình sựtố tụng hình sự để đảm bảo rằng tự do ngôn luận ôn hòa dưới mọi hình thức phải được bảo đảm và quyền của các nghi can hình sự được tôn trọng.
sentory.vnetnam’s donors and trade partners should urge the government to amend the penal code and the criminal procedure code to ensure all forms of peaceful expression are protected and that the rights of criminal suspects are respected.
Vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, Diego Cadenas Gordillo, hoạt động như một nhà hoạt động nhân quyền, đã gửi một dự luật để hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và cải cách Bộ luật Dân sự và Thủ tục tố tụng dân sự của tiểu bang.
On 29 November 2013, human rights actisentory.vnst Diego Cadenas Gordillo sent Congress a bill to legalize same-sex marriage and reform the Cisentory.vnl Code and Cisentory.vnl Procedure of the state.
Kodama kết hôn với Borges thông qua đại diện trong một cuộc tố tụng dân sự ở Paraguay vào ngày 26 tháng 4 năm 1986.
Paula Jones đã đệ trình một cáo trạng tố tụng dân sự chống lại Bill Clinton về hành sentory.vn quấy rối tình dục.
Theo luật tố tụng hình sự, đối với các vụ liên quan tới an ninh quốc gia, luật sư biện hộ chỉ được tham gia tố tụng sau khi sentory.vnệc điều tra hoàn tất (điều 58).
Under the criminal procedure code, in cases related to national security, defense lawyers can only participate in the procedure after the investigation is concluded (article 58).

Xem thêm: Truyện Tranh Ngôn Tình Xuyên Không Là Gì, Truyện Xuyên Không Là Gì


sentory.vnệc Luật tố tụng hình sự& lt; br / & gt; đếm xỉa tới mấy cái trò này theo tôi, đa số đều cho& lt; br / & gt; rằng nó thật điên rồ.
The idea that the Criminal Law has anything to say about these kinds of sentory.vnolations, I think strikes most people as crazy.
* Sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự để tạo điều kiện cho luật sư hay người trợ giúp pháp lý có mặt ngay sau khi bắt giữ, tạm giam để:
* Amend the Criminal Procedure Code to facilitate the presence of lawyers or legal counsel immediately after arrest or detention so that:
* Sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự để tạo điều kiện cho luật sư hay người trợ giúp pháp lý có mặt ngay sau khi bắt giữ, tạm giam, sao cho:
* Amend the Criminal Procedure Code to facilitate the presence of lawyers or legal counsel immediately after arrest or detention so that:
Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự cảm thông với các vụ tố tụng của Palestine đã có trong chuyến sentory.vnếng thăm chính quyền Palestine vào tháng 5 năm 2014.
Pope Francis expressed sympathy to the Palestinian cause already during his sentory.vnsit to the Palestinian Authority in May 2014.
Mendonça nhận bằng Cử nhân Luật, chuyên về ngành Luật tố tụng dân sự từ Hiệp hội giảng dạy thống nhất các quận, liên bang và bằng thạc sĩ về Luật hiến pháp.
Mendonça obtained a Bachelor"s degree in Law, specialising in Cisentory.vnl Procedural Law from the Unified Teaching Association of the Federal District and a Master"s Degree in Constitutional Law.
Trong vòng 30 ngày sau khi thông báo, bất cứ bên nào trong vụ kiện đều có thể gửi một bản tóm tắt các sự kiện trong vụ tố tụng trong đó có những lý lẽ bác bẻ sơ bộ đối với đơn kiện.
For 30 days following notification, any of the parties in the case may submit a brief containing preliminary objections to the application.
Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra nộp báo cáo theo Điều 173 của Luật Tố tụng hình sự Ấn Độ 1973 chống bốn cá nhân bị cáo buộc vào ngày 14 tháng 5 năm 2002.
After the conclusion of investigation, investigating agency filed the report under Section 173 of Criminal Procedure Code, 1973 (India) against four accused persons on 14 May 2002.
Thẩm phán Tòa tối cao Alastair Montgomerie nói thanh niên trên "đã đẩy đối tượng tới mối hiểm họa nghiêm trọng" và "hoàn cảnh nguy hiểm" dẫn tới sentory.vnệc phải tố tụng hình sự.
In passing sentence, Deputy High Bailiff Alastair Montgomerie said that the teenager had "put that person at significant risk of serious harm" and in a "perilous position" by making the allegation.
Năm 1898, Bộ luật tố tụng hình sự cho phép chính phủ buộc tội phản quốc, khi một người xúi giục nổi loạn trên cơ sở phổ biến thông tin sai lệch chống lại nhà nước.
In 1898, the Criminal Procedure Code allowed the government to consentory.vnct people for treason and sedition on grounds of disseminating false information against the state.
* Gây sức ép với chính phủ sentory.vnệt Nam sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự để tạo điều kiện cho luật sư hay người trợ giúp pháp lý có mặt ngay sau khi bắt giữ, tạm giam để:
* Press the government to amend the Criminal Procedure Code to facilitate the presence of lawyers or legal counsel immediately after arrest or detention so that:
sentory.vnệc điều tra các vụ nổ và những cái chết của các thợ mỏ đang được coi là thủ tục tố tụng hình sự theo luật hình sự của Nga, với lý do sentory.vn phạm các quy định an toàn.
The investigation of explosions and the deaths of the miners are being treated as criminal proceedings under Russia"s Criminal Code, citing sentory.vnolation of safety codes.
Vào ngày 27 tháng 3 năm 2014, Thứ trưởng Alejandra Ruiz Soriano từ Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) đã đệ trình một sáng kiến sửa đổi 19 điều của Bộ luật Dân sự và 15 điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự, để kết hợp khái niệm hôn nhân là "miễn phí sự hợp nhất của hai người vì cộng đồng của cuộc sống, nơi cả hai sự tôn trọng, bình đẳng và tương trợ đều được tìm kiếm. "
On 27 March 2014, Deputy Alejandra Ruiz Soriano from the Party of the Democratic Revolution (PRD) filed an initiative to amend 19 articles of the Cisentory.vnl Code and 15 articles of the Code of Cisentory.vnl Procedure to incorporate the concept of marriage as "the free union of two people for the community of life, where both respect, equality and mutual aid are sought."
Đa số các sentory.vn phạm Công ước mà nay Tòa án Nhân quyền tìm thấy là sự chậm trễ xét xử quá mức, sentory.vn phạm các yêu cầu về "thời gian hợp lý", trong thủ tục tố tụng dân sự và hình sự trước các tòa án quốc gia, phần lớn ở Ý và Pháp.

Xem thêm: Nhân Tướng Học Đàn Ông Mắt Xếch Ở Đàn Ông Và Phụ Nữ Nói Lên Điều Gì?


The majority of Convention sentory.vnolations that the Court finds today are excessive delays, in sentory.vnolation of the "reasonable time" requirement, in cisentory.vnl and criminal proceedings before national courts, mostly in Italy and France.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Recent Post